ONZE RELATIES

Hoe, met welke wezens en dingen hebben we ‘in ons kot’, toen we afgesneden waren van onze vaste gemeenschappen, contact gemaakt? Welk gezicht waar we al die tijd in onze naaste omgeving nooit op hadden gelet (buren op dezelfde verdieping, onderhoudspersoneel, medewerkers in de supermarkt…) dook op en werd iemand met wie we geregeld even een praatje maakten? Welke bonte diversiteit rondom ons, met allerlei vormen van leven waar we tot dusver te weinig oog voor hadden (levendige vogels, insecten, planten, bomen…), heeft zich aan ons openbaard? Hoe kunnen we onze hervonden gemeenschappen opnieuw bevolken en ze aanvullen met personen, dieren, dingen die we niet meer willen vergeten?